• 01

  PASŪTĪJUMA PIEPRASĪJUMS

  Pasūtījuma pieprasījumu ir iespējams veikt uz e-pasta adresi vai arī telefoniski. Nepieciešamos dokumentus iespējams nosūtīt uz e-pasta adresi vai nogādāt birojā klātienē. Par nepieciešamajiem dokumentiem klients tiek informēts, veicot pasūtījuma pieprasījumu.
 • 02

  ATBILDES SNIEGŠANA

  Atbilde uz pieprasījumu tiek sniegta 1-2 dienu laikā, izvērtējot pieejamo informāciju. Pēc pieejamās informācijas tiek veikta darba novērtēšana, cenas precizēšana un līguma sagatavošana. Ir iespēja pieteikties uz konsultāciju klātienē.
 • 03

  PROJEKTĒŠANA

  Pēc līguma noslēgšanas un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek uzsākta pasūtījuma izpilde.
 • 04

  PIELĀGOŠANA

  Izvērtējot dokumentus un esošo situāciju un ievērojot normatīvos aktus, attiecīgi tiek veikta pasūtījuma pielāgošana klienta vēlmēm.
 • 05

  SASKAŅOŠANA

  Izstrādājot projektu, tiek veikta projekta saskaņošana ar inženiertīklu turētājiem, valsts un pašvaldību institūcijām un citām institūcijām, ja tas ir nepieciešams.
 • 06

  BŪVATĻAUJA

  Pēc iepriekš minēto saskaņojumu saņemšanas, projekts tiek saskaņots attiecīgās administratīvās teritorijas Būvvaldē un tiek saņemta būvatļauja.
 • 07

  NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

  Nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāts izmaiņu projekts, ja esošā situācija neatbilst projektētajai. Tiek pasūtīta nepieciešamā dokumentācija priekš nodošanas ekspluatācijā- izpildmērījuma plāns, atzinumi no institūcijām, skursteņslauķa akts, elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija, inventarizācijas lieta utt. Pēc attiecīgās dokumentācijas saņemšanas, ēkas tiek iesniegtas uz nodošanu ekspluatācijā Būvvaldē un tiek saņemts akts par pieņemšanu ekspluatācijā.

ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANA

 • Arhitektūras koncepts, detalizēti risinājumi jaunbūvēm un pārbūvēm
 • Arhitektūras daļas (AR), teritorijas daļas (TS) izstrāde būvprojektos
 • Darbu organizēšanas ģenerālplāns
 • Vertikālais plānojums
 • Teritorijas labiekārtošana (žogs un d.t)
 • Izmaiņu projekts
 • Pārbūves projekts
 • Būvprojektu vadība

DOKUMENTĀCIJA

 • Dokumentācijas sagatavošana
 • Projektu saskaņošana
 • Ģeotehniskās izpētes pārskats
 • Inženiertopogrāfiskais plāns
 • Ēkas pagaidu energosertifikāts
 • Konsultācijas

ĒKU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

 • Izmaiņu projekta izstrāde vai esošās būves projekta izstrāde (legalizācija)
 • Nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, tai skaitā būvatļaujas
 • Inventarizācijas lietas pasūtīšana
 • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija
 • Skursteņslauķa akts uz nodošanu ekspluatācijā
 • Apliecinājums ēkas nodošanai ekspluatācijā
 • Citi nepieciešamie dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā

BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA

 • Ēkas esošo konstruktīvo risinājumu apsekošana, noturības izvērtēšana
 • Ēkas konstrukciju pastiprināšanas risinājumu izstrāde
 • Jaunbūvju un esošu būvkonstrukciju (BK) daļas izstrāde
 • Konstruktīvo shēmu un modeļu izstrāde dažādās stadijās

INŽENIERTĪKLI

 • Elektroapgāde
 • Ārējie lietotāja tīkli (ELT)
 • Ārējie ūdens un kanalizācijas tīkli (ŪKT)
 • Ceļa daļas