Projekti /Līvas Grupa
Ražošanas tipa mājas

Ražošanas tipa mājas no ražotāja Līvas grupa

https://www.livasgrupa.lv/ vietnē var atrast vairāk informācijas

Projekta cena (ar saskaņošanu būvvaldē):
izmaksas ir atkarīgas no projekta veida €
Lejupielādēt rasējumus:

Kontakti

Norēķinu rekvizīti:
SIA Līvas Grupa
A/S "SEB banka", kods: UNLALV2X
Konta Nr.:  LV97UNLA0032000643312

PVN reģ. Nr. LV 49201015031


Faktiskā un juridiskā adrese:

"Alejas", Jaunpils, Tukuma novads, Latvija


info@livasgrupa.lv

Tālrunis: +371 63162442 

Mobilais tālrunis: +371 29426766

www.livasgrupa.lv