ĒKU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

ĒKU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

        PIEDĀVĀJAM:


  • Izmaiņu projekta izstrāde
  • Esošās būves projekta izstrāde (legalizācija)
  • Nepieciešamo saskaņojumu saņemšana, tai skaitā būvatļaujas
  • Inventarizācijas lietas pasūtīšana
  • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija
  • Skursteņslauķa akts uz nodošanu ekspluatācijā
  • Apliecinājums ēkas nodošanai ekspluatācijā
  • Citi nepieciešamie dokumenti ēkas nodošanai ekspluatācijā