BŪVPROJEKTĒŠANA

BŪVPROJEKTĒŠANA

ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANA:

  • Arhitektūras koncepts, detalizēti risinājumi jaunbūvēm un pārbūvēm
  • Arhitektūras daļas (AR), teritorijas daļas (TS) izstrāde būvprojektos
  • Būvprojektu vadība


BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA:

  • Ēkas esošo konstruktīvo risinājumu apsekošana, noturības izvērtēšana
  • Ēkas konstrukciju pastiprināšanas risinājumu izstrāde
  • Jaunbūvju un esošu būvkonstrukciju (BK) daļas izstrāde
  • Konstruktīvo shēmu un modeļu izstrāde dažādās stadijās


DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA IZSTRĀDE :

  • Darbu organizēšanas projekta izstrāde nepieciešamajā detalizācijas pakāpē


APLIECINĀJUMA KARTES:

  • Dzīvokļu pārplānošana