BŪVPROJEKTĒŠANA

BŪVPROJEKTĒŠANA

ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANA:

  • arhitektūras koncepts, detalizēti risinājumi jaunbūvēm un pārbūvēm
  • arhitektūras daļas (AR), teritorijas daļas (TS) izstrāde būvprojektos
  • būvprojektu vadība


BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA:

  • ēkas esošo konstruktīvo risinājumu apsekošana, noturības izvērtēšana
  • ēkas konstrukciju pastiprināšanas risinājumu izstrāde
  • jaunbūvju un esošu būvkonstrukciju (BK) daļas izstrāde
  • konstruktīvo shēmu un modeļu izstrāde dažādās stadijās


DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA IZSTRĀDE :

  • darbu organizēšanas projekta izstrāde nepieciešamajā detalizācijas pakāpē


APLIECINĀJUMA KARTES:

  • dzīvokļu pārplānošana