TEHNISKĀ APSEKOŠANA

TEHNISKĀ APSEKOŠANA
     PIEDĀVĀJAM:

  • ēkas vizuālo apsekošanu un būvju konstrukciju nolietojuma noteikšanu
  • defektu fotofiksāciju un bojājumu aprakstu
  • atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu un konstrukciju uzmērīšanu
  • segto konstrukciju defektu un bojājumu detalizētu izpēti
  • inženiersistēmu nolietojuma un atbilstības normatīvo aktu prasībām noteikšanu 
  • tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu atbilstoši LBN 405-15