TEHNISKĀ APSEKOŠANA

TEHNISKĀ APSEKOŠANA
     PIEDĀVĀJAM:

  • Ēkas vizuālo apsekošanu un būvju konstrukciju nolietojuma noteikšanu
  • Defektu fotofiksāciju un bojājumu aprakstu
  • Atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu un konstrukciju uzmērīšanu
  • Segto konstrukciju defektu un bojājumu detalizētu izpēti
  • Inženiersistēmu nolietojuma un atbilstības normatīvo aktu prasībām noteikšanu 
  • Tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu atbilstoši LBN 405-15