PROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

Sia „SMEKO” ir būvprojektēšanas uzņēmums. Nodarbojamies ar dažādu projektēšanas pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā: 
  • būvprojektēšanu (arhitektūra, būvkonstrukcijas, darbu organizācija, dzīvokļu pārplānošana);
  • tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu;
  • nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu;
  • palīdzība pie ēku nodošanas ekspluatācijā.